# Gold Mined Kills Wins (Solo) Wins (Teams) Wins (Overall) Name
701 74 0 0 0 0 Shawnn Shawnn
702 338 1 0 0 0 ShinyDialga ShinyDialga
703 940 8 0 0 0 ItzaMeLuigi ItzaMeLuigi
704 0 0 0 0 0 ElectroidFilms ElectroidFilms